ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐԸ

կօգնի Ձեզ այն խնդիրների լուծման գործընթացում, որոնցում կիրառվում է մաթեմատիկան։ Լինեն դրանք խնդիրներ, որոնց հետ Դուք առնչվում եք դպրոցում կամ համալսարանում, թե՛ գիտական հաշվարկներ պահանջող խնդիրներ, թե՛ արտադրական խնդիրներ: Այն կօգնի կատարել պարզ թվային կամ հանրահաշվական գործողություններ, կառուցել գրաֆիկներ, լուծել խնդիրներ բարձրագույն մաթեմատիկայից և այլն։ Խնդրի պայմանները և լուծումը կարելի է պահպանել հարմար տեսքով։

մաթեմատիկական տետր

Շարքեր

Դիֆերենցիալ հավասարումների և դրանց համակարգերի լուծում

Հավանականությունների տեսության և վիճակագրական մաթեմատիկայի ֆունկցիաներ

Ղեկավարման օպերատորներ։ Պրոցեդուրային ծրագրավորում